หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม
สินค้าและบริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้า-แสงสว่าง
ตรวจสอบอาคาร
ต่อเติมอาคาร
สินค้าอื่น ๆ
ติดต่อบริษัทฯ
สมัครงาน


บริการออกแบบและติดตั้งระบเครือข่าย
 • ระบบสายนำสัญญาณ Fiber Optic , UTP CAT5e & CAT6
 • บริการรับ สไปสายไฟเบอร์ ( เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ )
  Splicing & testing Fiber Optic
 • ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Switch , Rounter , Firewall
 • ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
 • ระบบโทรศัพท์สาขา (PABX)
จำหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย
 • สายนำสัญญาณ Fiber Optic , UTP CAT5e & CAT6
 • อุปกรณ์ไร้สาย (Wireless LAN , Access Point)
 • อุปกรณ์ Switch , Rounter , Firewall
 • อุปกรณ์ ตู้สาขา (PABX)


บริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั่วประเทศ