หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
สินค้าและบริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้า-แสงสว่าง
ตรวจสอบอาคาร
ต่อเติมอาคาร
สินค้าอื่น ๆ
ติดต่อบริษัทฯ


arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller arm board mini micro controller
Arm9 Mini2440


Mini2440 ARM9 Board FriendlyARM Mini2440 with 400 MHz Samsung S3C2440A ARM9 processor, 64 MB of SDRAM, 64 MB of NAND Flash and 2 MB of NOR Flash. The board measures 10 cm x 10 cm, ideal for learning about ARM systems or integrating into numerous products.

Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB Host, 1x USB Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Built in Real Time Clock with battery
Beeper: On board PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface:
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Touch Panel: 4 wire resistive

User Inputs: 6x push buttons and A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power Connector: 5V with switch and LED

OS Support
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6

Accessories for ARM9 Boards
USB WiFi Module
  • WLAN 802.11b/g
  • Data Rate: Up to 54 Mbps
CMOS Camera Module
  • Pixel: 1.3 megapixel
  • Resolution: 640 x 480
  • Color: 24 bit
ข้อมูลเพิ่มเติม...