หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม
สินค้าและบริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้า-แสงสว่าง
ตรวจสอบอาคาร
ต่อเติมอาคาร
สินค้าอื่น ๆ
ติดต่อบริษัทฯ
สมัครงาน


ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง
  • ไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟ1 เฟส (220V)
  • ไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟ3 เฟส (380V)
  • ระบบตู้ Control
  • ระบบไฟฟ้า-แสงสว่างภายในอาคาร
  • ระบบไฟฉุกเฉิน