หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัทฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม
สินค้าและบริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบความปลอดภัย
ไฟฟ้า-แสงสว่าง
ตรวจสอบอาคาร
ต่อเติมอาคาร
สินค้าอื่น ๆ
ติดต่อบริษัทฯ
สมัครงาน


ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน โรงงาน ที่อยู่อาศัย
  • ติดตั้งฝ้า เพดาน
  • ออกแบบติดตั้งประตูเลื่อน อัตโนมัติ
  • ออกแบบและติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง
  • ติดตั้งมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง
  • ติดตั้งผนังเบา